Humanistisk navneseremoni

En humanistisk navneseremoni er en unik og personlig feiring av nytt liv. Som et alternativ til dåp og navnefest. Seremonien er tuftet på vårt humanistiske verdigrunnlag – med anerkjennelse av menneskets mangfoldighet og respekt for menneskets verdighet, likeverd og frihet i hovedfokus.

Våre velkomstseremonier arrangeres kun for én familie av gangen, på et hyggelig sted dere selv bestemmer. Dere får stor frihet til å forme innholdet i seremonien selv. Så fremt det er i tråd med våre verdier.

Vil dere ha navneseremonien i hagen? På hytta eller samfunnshuset? Ønsker dere et spesielt tema som en rød tråd? Det meste er mulig – og dere bestemmer.

Praktisk informasjon

 • Alle som ønsker det kan bestille humanistisk velkomstseremoni. Medlemmer får ekstra gunstige priser, men dere kan bestille seremonien uansett. Det er for øvrig gratis å være medlem hos oss.
 • Stadig flere velger humanistisk navneseremoni. Vi anbefaler dere derfor å være tidlig ute, men vi gjennomfører også navneseremonier på kort varsel – så fremt vi har kapasitet.
 • Når dere har bestilt seremonien vil dere kobles sammen med en av våre seremoniledere. Våre seremoniledere har gjennomgått grundig opplæring og vil hjelpe dere med å skreddersy opplegget slik dere vil.

Bestilling, planlegging og gjennomføring

 • Fyll ut bestillingsskjema og gjennomfør betaling i vår betalingsløsning. Bestillingen er bindende.
 • Dere mottar deretter bestillingsbekreftelse på epost og vi starter umiddelbart arbeidet med å finne en seremonileder. Vi har seremoniledere over hele landet så dette ordner vi vanligvis raskt.
 • Innen et par uker vil seremonilederen som har fått ansvaret for deres seremoni ta kontakt med dere. Dere inviteres til planleggingsmøte, hvor detaljene rundt seremonien blir drøftet og avklart.
 • På seremonidagen møter seremonileder opp i god tid og går igjennom programmet med dere og de som skal medvirke. Under seremonien vil seremonileder sørge for regien og gjennomføre slik som dere har planlagt – og utdele diplom, behørig underskrevet i henhold til gjeldende regler.

Kostnader

 • 1 Medlem: 4.000 kr.
  Reisekostnader* inntil 500 kr er inkludert i honoraret – evt. overskytende gjøres opp med seremonileder.
 • 2 Medlemmer: 3.300 kr.
  Reisekostnader* inntil 500 kr er inkludert i honoraret – evt. overskytende gjøres opp med seremonileder.
 • Ikke-medlemmer: 4.700 kr.
  Reisekostnader* inntil 250 kr er inkludert i honoraret – evt. overskytende gjøres opp med seremonileder.

Reisekostnader* gjelder for seremonileder (planleggingsmøte og vielse) og avklares og avtales på forhånd. Eventuelt overskytende beløp gjøres opp direkte med seremonileder.

Dersom du er aleneforsørger vil du få samme rabatt som to foresatte. Ta i så fall kontakt med oss på epost eller telefon for å motta riktig rabatt.

Gode tips til planleggingen

Ta gjerne også en titt på vårt programforslag for navneseremonien og våre dikt- og musikkforslag. For alle andre spørsmål om navneseremoni og forhold rundt denne kan dere kontakte oss på 21 89 99 10 eller via post@humanistene.no.

Mer om humanistisk navneseremoni: