H’en markerer områder hvor vi har seremoniledere.
I praksis betyr dette at det så godt som alltid er minst én av dem i nærheten.

(NB: Kartkoordinatene gjør at teknologien kan definere området
og har ingen forbindelse med den konkrete adressen. Men byen/stedet er korrekt.)