Her kan du se hvor våre rundt 100 seremoniledere holder til sånn cirka.
Og siden de både er mobile og fleksible, er det så godt som alltid minst én av dem i nærheten…