Her kan du se hvor våre seremoniledere holder til.
Og siden de både er mobile og fleksible, er det så godt som alltid minst én av dem i nærheten…