Bli medlem i Humanistene!

Du er hjertelig velkommen som medlem hos oss uansett hvor du kommer fra, hvem du er eller hva du tror, ikke-tror eller undes på.

Det grunnleggende, det som forener oss, er at vi deler troen på humanismens grunnverdier.


Bli gratis medlem hos oss i Humanistene
og støtt vårt arbeid for en rausere
og litt bedre verden.

 ❤️❤️❤️

Hvorfor bli medlem i Humanistene?

 • Du støtter oss i arbeidet med å skape et rausere samfunn.
 • Du blir del av en raskt voksende og raus, humanistisk bevegelse.
 • Du vil være med å gi humanismen en moderne og inkluderende stemme. Det betyr at vi jobber aktivt for at mennesker, natur og dyr skal få bedre livsvilkår – nå og i fremtiden.
 • Du signaliserer at du som humanist er bevisst, nytenkende, tolerant og ansvarlig.
 • Vi setter mennesket i sentrum i livet og verden rundt oss med fokus på å skape en trygg verden for alt liv og for fremtidige generasjoner.
 • Vi spør ingen om hvor de kommer fra, hva de undres over eller tror på – eller hvem de er.
 • Humanistene er en demokratisk, politisk uavhengig og åpen organisasjon for alle med humanistiske verdier.

Medlemsfordeler

 • Gunstige priser på seremonier.
 • Nyhetsbrev om relevante tema, invitasjon til arrangementer og medlemsfordeler.
 • I disse trøblete tider tilbyr vi en samtale om livet med en av oss for medlemmer som føler for det.
 • En tydelig stemme for mangfold, inkludering og fellesskap.
 • Automatisk tilgang til nye medlemsfordeler
 • Mulighet til å bli seremonileder.

Medlemskap

 • Vi mottar tilskudd for ditt medlemskap fra stat og kommune. Derfor har det alltid vært gratis å være medlem hos oss.
 • Barn under 15 år må meldes inn av foreldre/foresatte – det er bare å ta kontakt med oss per epost. Etter fylte 15 bestemmer en dette selv. 

Hva humanisme betyr for oss

 • Likhet, frihet og rettferdighet for alle mennesker.
 • Alle mennesker har lik verdi.
 • Folk skal kunne bestemme over egne liv.
 • Mangfold er en verdi for samfunnet som vi skal ta vare på og dyrke.
 • Respektere alt liv og ta vare på planeten vi lever på.
 • Bekymring over økende konfliktnivå i verden.
 • Vi som humanister har ingen rett til å dømme andre.

Hvem kan bli medlem – og hvordan?

 • Du må være norsk statsborger og bosatt i Norge eller utenlandsk statsborger bosatt i Norge og som er registrert i Folkeregisteret.
 • Man kan være gratis medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn i Norge.
 • Er du medlem i et annet tros-/livssynssamfunn, er det kun du selv som kan melde deg ut. Utmelding må skje før eller samtidig med innmelding.

Utmelding


Usikker på hvor du er medlem?

 • Medlemskap i Den norske kirke kan du enkelt sjekke her.
 • Er du usikker på om/hvor du er medlem, kan du sjekke dette hos Brønnøysundregistrene på telefon 7500 7500. 

Personvern

Dine personopplysninger er hellige for oss. Siden det er fødselsnummeret som er nøkkelen inn i offentlige systemer, ber vi ber om dette ved registrering. Det er også viktig at du leser gjennom vår personvernerklæring


Bli gratis medlem hos oss i Humanistene
og støtt vårt arbeid for en rausere
og litt bedre verden.

 ❤️❤️❤️