Bli medlem i Humanistene!

Du er hjertelig velkommen som medlem hos oss uansett hvor du kommer fra, hvem du er eller hva du tror på. Det grunnleggende, det som forener oss, er at vi deler troen på humanismens grunnverdier.


Er du en raus humanist?
Da kan du bli medlem av Humanistene du også.
Fyll ut skjemaet på to minutter med Bank-ID.
Vi trenger din støtte!

Liker du raus humanisme?

 • Likhet, frihet og rettferdighet for alle mennesker.
 • Alle mennesker har lik verdi.
 • Folk skal kunne bestemme over egne liv.
 • Mangfold er en verdi for samfunnet som vi skal ta vare på og dyrke.
 • Respektere alt liv og ta vare på planeten vi lever på.
 • Bekymring over økende konfliktnivå i verden.
 • Vi som humanister har ingen rett til å dømme andre.

Er du enig? Da er du sannsynligvis en raus humanist du også. Og humanisme er viktig i kampen for et bedre samfunn.


Medlemsfordeler

 • Gunstige priser på seremonier.
 • Nyhetsbrev om relevante tema, invitasjon til arrangementer og nye medlemsfordeler.
 • I disse trøblete tider tilbyr vi en samtale om livet med en av oss for medlemmer som føler for det.
 • Mulighet til å bli seremonileder.
 • En tydelig stemme for mangfold, inkludering og fellesskap.

Hvorfor bli medlem?

 • Du blir del av en raskt voksende og raus humanistisk bevegelse.
 • Du vil være med å gi humanismen en moderne og inkluderende stemme.
 • Du signaliserer at du som humanist er bevisst, nytenkende og tolerant.
 • Vi setter mennesket i sentrum i livet og verden rundt oss. Ingen må forklare hvor de kommer fra, hva de tror på eller hvem de er.
 • Humanistene er en demokratisk og åpen organisasjon for alle humanister.

Medlemskap

 • Vi er det eneste humanistiske forbundet hvor det er gratis å være medlem.
 • Vi mottar tilskudd for ditt medlemskap fra stat og kommune.
 • Barn under 15 år må meldes inn av foreldre/foresatte – det er bare å ta kontakt med oss per epost. Etter fylte 15 bestemmer en dette selv. 

Hvem kan bli medlem – og hvordan?

 • Du må være norsk statsborger og bosatt i Norge eller utenlandsk statsborger bosatt i Norge og som er registrert i Folkeregisteret.
 • Man kan være gratis medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn i Norge.
 • Er du medlem i et annet tros-/livssynssamfunn, er det kun du selv som kan melde deg ut. Utmelding må skje før eller samtidig med innmelding.

Utmelding


Usikker på hvor du er medlem?

 • Medlemskap i Den norske kirke kan enkelt sjekkes her.
 • Er du usikker på om/hvor du er medlem, kan du sjekke dette hos Brønnøysundregistrene på telefon 7500 7500. 

Personvern

Dine personopplysninger er hellige for oss. Siden det er fødselsnummeret som er nøkkelen inn i offentlige systemer, ber vi ber om dette ved registrering. Det er også viktig at du leser gjennom vår personvernerklæring


Er du en raus humanist?
Da kan du bli medlem av Humanistene du også.
Fyll ut skjemaet på to minutter med Bank-ID.
Vi trenger din støtte!