TAKKNEMLIGHET

  • Verdsette gaver i livet.
  • Bringe glede.
  • Reflektere over den rikdom vi har.
  • Fornye håp.
  • Gi oss perspektiver på vårt liv og urettferdighet rundt oss.

TAKTFULLHET

  • Si sannhet på en vennlig måte.
  • Tenke før vi snakker og reflektere over ordbruk.
  • Oppmerksomme på ord som påfører smerte.
  • Kunne beherske sinnet.
  • Vite når tidspunktet er riktig.

TILFREDSHET

  • Føle at vi har nok – og er nok.
  • Verdsette vennskap og kjærlighet.
  • Ingen dragning mot grådighet.
  • Tilfredsstillelse ved det som er.
  • Er fullt til stede i øyeblikket.

TILLIT

  • Å ha tro på seg selv og livet.
  • Føler seg dyktig og kompetent.
  • Stoler på at vi har styrke til å takle det som skjer.
  • Hjelper oss å frigjøre fra våre bekymringer.
  • Kan stå frem og si “JA”.

TOLERANSE

  • Godta forskjeller og frigjør oss fra å være dømmende.
  • Erkjenne at alle mennesker har følelser, behov, håp og drømmer.
  • Verdsetter mangfold og felleskap og skaper enhet.
  • Er tålmodig og tilgivende når andre feiler.
  • Godtar det vi ønsker var annerledes uten å føle skam.

TRO

  • Mennesket klarer å bevare jorden som vår felles arv.
  • Mennesker sammen løser dagens og fremtiden utfordringer.
  • Gir styrke til å leve gode liv i fellesskap.
  • Gir styrke til ikke å gi etter for tvil, frykt eller håpløshet.
  • Er et tillitsforhold mellom mennesker.

TROFASTHET

  • Lojal mot det vi tror på.
  • Holde ut med hva som skjer.
  • Trofast mot dem vi elsker.
  • Tillit mellom oss.
  • Trofaste venner er gull.

TROVERDIGHET

  • Vise seg verdig den tillit som andre gir oss.
  • Vi står med det vi blir enige om.
  • Andre kan stole på oss.
  • Holde løfter og forpliktelser.
  • Er en forutsetning for avtaler .

TÅLMODIGHET

  • Tro på at ting vil ordne seg.
  • Ikke forhaste oss.
  • Hjelp til å holde ut.
  • Lære oss å vente.
  • Gjøre oss oppmerksomme.