Troshumanister og andre humanister

Våre humanistiske grunnverdier er likeverd og egenverd, frihet og ansvar, rettferdighet, dialog og demokrati. Humanistene støtter en sekulær (ikke-religiøs) statsmakt og vi har et positivt menneskesyn. Og vår visjon fremmer raushet som en grunnleggende tilnærming for å skape et bedre samfunn.

Vi anerkjenner alle humanister

Humanistene tror på, og jobber for, et samfunn med slike verdier, uavhengig av folks kulturelle bakgrunn, legning og tro. Vi anerkjenner alle humanister, og herunder så vel troende som ikke-troende. Mange av våre medlemmer er troshumanister. Det betyr at de har sin religiøse oppvekst eller bakgrunn, uavhengig av religion.

Nasjonal bevegelse

Som en nasjonal bevegelse er Humanistene et humanistisk livssynsfellesskap, noe som rett og slett handler om vårt syn på livet. Og vi mener definitivt at humanismen rommer alle som selv anser seg som humanister. For mennesker med en religiøs tilknytning eller bakgrunn, men som likevel har sitt etiske kompass og verdigrunnlag i humanismen, er det langt mer som knytter oss sammen enn som skiller oss. For troshumanisten blir dermed ens bakgrunn en personlig merverdi heller enn en belastning.

Det som forener oss

Alle er hjertelig velkomne hos oss. For Humanistene tror at om vi humanister står sammen i kampen for en bedre verden, øker vår mulighet betydelig for påvirkning og endring. Med raushet som tilnærming ønsker vi å være en samlende og positiv kraft i samfunnet. Vi er opptatt av det som forener oss, som skaper energi og som åpner nye muligheter. Det er for mye «oss-mot-dem»-tankegang i verden – derfor er vi for langt mer enn vi er mot!

Kan vi sammen skape magi?

I Humanistene er vi enige om hvilke verdier vi skal leve etter og hvilke verdier vi ønsker mer av i samfunnet vårt. Utover dette er det rom for hver enkelt av oss å finne mening og leve slik en selv ønsker. Humanismen er spennende og fascinerende. Bare tenk om tvilerne, troshumanistene, ateistene og vi andre humanister kunne stå sammen i raus humanisme? Tenk om vi sammen kunne greie å skape magi til beste for menneskene og livet rundt oss..?

Publisert 31. oktober 2022