Innlegg

Raust livssyn

Hva er et livssyn?

Hva er et livssyn? Et livssyn forklarer hvordan man forstår menneskets plass i verden og hva som er et godt liv for mennesker. Et livssyn inneholder også noen moralske og etiske retningslinjer for hvordan man bør leve. Humanisme er anerkjent som et livssyn, både i Norge og internasjonalt. Et livssyn blir av Store Norske Leksikons definert […]