Sommerleir og konfirmasjonskurs

Vi har lyttet til ungdommens ønsker. Derfor inviterer vi i 2022 til en spennende og tankevekkende sommerleir, spekket med morsomme aktiviteter og kurs om viktige ungdoms- og samfunnsaktuelle tema.

Opplegget er utviklet etter innspill fra ungdommen selv – som et alternativ til tradisjonell humanistisk eller borgerlig konfirmasjon. Og i en form ungdommene mener er mye bedre enn et titalls kvelder med klasseromsundervisning…

Om du vil være humanistisk konfirmant neste år, er du velkommen til ungdomsseremonien CAMP22!

Påmeldingen for 2022 er nå åpen!

Humanistisk konfirmasjon CAMP22

Dette er CAMP22

 • CAMP22 er en sommerleir i 2022 som inkluderer kurs og sosiale aktiviteter.
 • Arrangementet går over fem dager i skolens sommerferie og gjennomføres på flotte, frilynte folkehøgskoler på tre steder i Norge; på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag.
 • I løpet av oppholdet vil ungdommene delta på en rekke spennende kurs. Totalt utgjør det like mange kurstimer som ved ordinær konfirmasjonsundervisning.
 • Kursene tar for seg viktige og samfunnsaktuelle tema på en interaktiv og kreativ måte, som
  utfordrer konfirmantene til å reflektere, vurdere og ta egne standpunkt.
 • Aktuell tematikk er humanisme og menneskeverd, demokrati og deltakelse, etikk, mangfold og inkludering, klima og miljø, kropp og selvbilde, og psykisk helse.

Camp22 humanistisk konfirmasjon

 • Målet med kursene er å gi ungdommene verktøy til å forstå litt mer av den verden vi lever i – og deres viktige rolle i den.
 • Det er lagt stor vekt på at ungdommene skal bli godt kjent med hverandre. Gjennom gode samtaler og morsomme sosiale aktiviteter skal vi skape trygge og inkluderende fellesskap.
 • Vi inviterer også til en bli kjent-kveld før avreise – fysisk og/eller digitalt.
 • Konfirmasjonsprogrammet avsluttes med en vakker og høytidelig avslutningsseremoni i september 2022.

Våre flotte arrangementssteder i 2022


TRONDHEIM: Trøndelag og Nord-Norge

 • Sommerleir 20. – 24. juni (uke 25) ved Trøndertun FolkehøgskoleGimse i Melhus kommune, like sør for Trondheim.
 • Høytidelig avslutningsseremoni på kulturscenen Bifrost, Heimdal VGS, Trondheim, lørdag 24. september 2022 kl 12:00.

BERGEN: Vestlandet og Sørlandet

 • Sommerleir 27. juni – 1. juli (uke 26) ved Fana Folkehøgskole, ved fjorden rett sør for Bergen sentrum.
 • Høytidelig avslutningsseremoni i Åsane kulturhus, Bergen, lørdag 10. september 2022 kl 12:00.

OSLO: Østlandet

 • Sommerleir 1. – 5. august (uke 31) på Toten Folkehøgskole i landlige omgivelser i Mjøsregionen.
 • Høytidelig avslutningsseremoni lørdag 17. september 2022 kl 12:00 på Cosmopolite Scene, Soria Moria, Oslo sentrum

Les mer om Camp22 – humanistisk sommerleir og konfirmasjonskurs i nytt konsept

Les mer om å velge humanistisk konfirmasjon (som det het før i tiden)