Kurs i 2020

NB: Humanistene arrangerer ikke konfirmasjonskurs i 2021.
Planer for 2022 blir avgjort april 2021. 

Stikkord

 • Unge og inspirende kursledere
 • Relevant tematikk fra inviterte kursholdere
 • Koselig festseremoni i oktober

Inspirasjon og sosiale aktiviteter

Humanistenes konfirmasjon gir innsikt i temaer som er viktige og relevante. De unge får reflektere og diskutere, og derigjennom skjønne litt mer av den verden vi lever i og hvilken viktig rolle ungdom har.

Gjennomføring

Dyktige, ungdommelige innledere deler kunnskap og inspirasjon gjennom samtaler, interaktiv læring og sosiale aktiviteter. For vi vet at unge engasjerer unge.

 • Konfirmantene vil tenke og prate sammen og oppdage nye sider ved seg selv, folk rundt seg og samfunnet som helhet.
 • Vi underviser i å respektere, tolerere og inkludere hverandre.
 • Tre helt sentrale tema er menneskeverd, humanisme og klima.

Aktuell tematikk

 • Humanisme og menneskeverd
 • Ungdomstidens utfordringer og muligheter
 • Demokrati for ungdom
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Natur, klima og miljø
 • Politikk og engasjement
 • Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Fra kurs til fest

Vårt konfirmasjonskurs er morsomt, engasjerende og interaktivt. Kurset ledes av en engasjert kursleder, mens tema presenteres av fagfolk og spreke ungdomsrepresentanter. Programmet avsluttes med en høytidelig seremoni.

 • Ti faglige og sosiale samlinger
 • Engasjerte foredragsholdere
 • Interessante ekskursjoner
 • Høytidelig og feststemt seremoni med god plass for familie

Humanistenes konfirmasjon i Oslo 2020/2021

2020: Vi startet 27. januar på et hyggelig kurssted i Gamle Oslo bydel. Våre kurskvelder var mandag fra 18 til 20. Kurset måtte av smittevernhensyn settes på pause i mars. Konfirmasjonsseremonien blir søndag 25. oktober på Soria Moria på Torshov. Det blir to seremonier, slik at hver konfirmant kan invitere minst 10 gjester.

2021: Vi arrangerer ikke konfirmasjonskurs i 2021. 

Er du ikke medlem?

BLI MEDLEM hos Humanistene – det er enkelt, gratis og viktig!
NB: Man må være fylt 15 for å kunne tegne medlemskap i et tros-/livssynssamfunn i Norge. Er man under 15, må en av de foresatte forestå innmelding.