Kursopplegget i 2020

NB: Humanistforbundet arrangerer ikke konfirmasjonskurs i 2021. 

Stikkord

 • Unge og inspirende kursledere
 • Relevant tematikk fra inviterte kursholdere
 • Koselig festseremoni i oktober 2020

Inspirasjon og sosiale aktiviteter

Humanistforbundets konfirmasjon gir innsikt i temaer som er viktige og relevante. De unge får reflektere og diskutere, og derigjennom skjønne litt mer av den verden vi lever i og hvilken viktig rolle ungdom har.

Gjennomføring

Dyktige, ungdommelige innledere deler kunnskap og inspirasjon gjennom samtaler, interaktiv læring og sosiale aktiviteter. For vi vet at unge engasjerer unge.

 • Konfirmantene vil tenke og prate sammen og oppdage nye sider ved seg selv, folk rundt seg og samfunnet som helhet.
 • Vi underviser i å respektere, tolerere og inkludere hverandre.
 • Tre helt sentrale tema er menneskeverd, humanisme og klima.

Aktuell tematikk

 • Humanisme og menneskeverd
 • Ungdomstidens utfordringer og muligheter
 • Demokrati for ungdom
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Natur, klima og miljø
 • Politikk og engasjement
 • Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Fra kurs til fest

Vårt konfirmasjonskurs i 2020 er morsomt, engasjerende og interaktivt. Kurset ledes av en engasjert kursleder, mens tema presenteres av fagfolk og spreke ungdomsrepresentanter. Programmet avsluttes med en høytidelig seremoni.

 • Ti faglige og sosiale samlinger
 • Engasjerte foredragsholdere
 • Interessante ekskursjoner
 • Høytidelig og feststemt seremoni med god plass for familie

Humanistforbundets konfirmasjon i Oslo 2020/2021

2020: Vi startet 27. januar på et hyggelig kurssted i Gamle Oslo bydel. Våre kurskvelder var mandag fra 18 til 20. Kurset måtte av smittevernhensyn settes på pause i mars. Konfirmasjonsseremonien blir søndag 25. oktober på Soria Moria på Torshov. Det blir to seremonier, slik at hver konfirmant kan invitere minst 10 gjester.

2021: Humanistforbundet kommer ikke til å tilby konfirmasjonskurs i 2021. 

Er du ikke medlem?

BLI MEDLEM i Humanistforbundet – det er enkelt, gratis og viktig!
NB: Man må være fylt 15 for å kunne tegne medlemskap i et tros-/livssynssamfunn i Norge. Er man under 15, må en av de foresatte forestå innmelding.

NB: Humanistforbundet vil ikke tilby konfirmasjonskurs i 2021.