En verdig avskjed

For mange er det viktig å samles for å minnes, hedre og sørge over et medmenneske som har gått ut av tiden. Og stadig flere  velger en humanistisk gravferd.

Slik familien ønsker det

Vi tilbyr en høytidelig og verdig gravferd og ser gjerne at de pårørende så mye som mulig bidrar til å utforme seremonien.

Våre seremoniledere bistår i planleggingen med å skape et verdig punktum for levd liv. En minneverdig ramme med musikk, minnetaler, dikt og sang. Og holder gjerne minnetale, om det er ønskelig.

Vi har ingen restriksjoner for valg av sanger/salmer og bruk av kulturelle eller religiøse symboler. For oss er det viktigste at dere som er pårørende står fritt til å forme gravferden slik dere ønsker det.

Bestilling

Vi vil umiddelbart avklare en ledig, egnet, trygg og erfaren seremonileder. Seremonileder gjennomfører planleggingsmøte og selve gravferdsseremonien. Seremonihonoraret er 4.900 kr og uavhengig av medlemskap. Eventuelle reiseutgifter for seremonileder avtales på forhånd og vil komme i tillegg.

For bestilling eller spørsmål – kontakt oss på 2189 9910 eller via post@humanistene.no.

Du kan også se på og/eller laste ned folderen vår om Humanistisk gravferd.

Forslag program & dikt


 

Forslag musikk