Humanistisk gravferdsseremoni

En humanistisk gravferdsseremoni er en verdig og høytidelig minnemarkering. Med fokus på den som har gått bort og fellesskapet som personen har vært en del av. Sammen med de pårørende lager vår seremonileder en unik og personlig seremoni. Som et verdig farvel – og med tilbakeblikk på levd liv.

Gravferdsseremonien bygger på vårt humanistiske verdigrunnlag – med anerkjennelse av menneskets mangfoldighet og respekt for menneskets verdighet, likeverd og frihet i hovedfokus. Det innebærer at vi gir pårørende stor grad av frihet i utformingen av seremonien. Så fremt innslagene er i tråd med våre verdier.

For oss er det viktigst at dere som er pårørende står fritt til å forme gravferden slik dere ønsker det. Med respekt for levd liv og menneskets mangfoldighet.

Planlegging og gjennomføring

Noen har klare formeninger om hvordan seremonien skal være, mens andre har behov for noen å snakke med. Uansett er det fint å møte en av våre trygge og erfarne seremoniledere for planlegging av seremonien.

  • Kort tid etter bestilling vil en av våre erfarne seremoniledere ta kontakt med dere for å avtale et planleggingsmøte
  • Seremonileder lytter til ønsker og behov og bidrar gjerne med forslag til program og regi
  • Basert på den innledende samtalen, vil seremonileder utarbeide et konkret og detaljert program
  • Dersom det er ønskelig vil seremonileder skrive en personlig og respektfull minnetale, basert på samtaler med de pårørende
  • På gravferdsdagen møter seremonileder opp i god tid og går igjennom programmet med de som skal medvirke
  • Under seremonien vil seremonileder sørge for regien, og eventuelt fremføre minnetale

Ta gjerne en titt på vårt programforslag for gravferdsseremoni og dikt- og musikkforslag.

Kostnad

Seremonihonoraret er 4.900 kr og uavhengig av medlemskap.
Eventuelle reiseutgifter for seremonileder avtales på forhånd og vil komme i tillegg.

Bestilling

Alle som ønsker det, kan få humanistisk gravferd gjennom oss. Uansett om den avdøde var medlem hos oss eller ikke.
For bestilling eller spørsmål – kontakt oss på 21 89 99 10 eller via post@humanistene.no.

For mer utfyllende informasjon om vårt gravferdstilbud anbefaler vi vårt informasjonshefte om humanistisk gravferd.

Mer om humanistisk gravferd:

For de gode minnene