Humanistisk ungdomsseremoni
– konfirmasjonskurs på sommerleir

Vi har lyttet til ungdommens ønsker. Derfor inviterer vi i 2022 til en spennende og tankevekkende sommerleir, spekket med morsomme aktiviteter og kurs om viktige ungdoms- og samfunnsaktuelle tema.

Opplegget er utviklet etter innspill fra ungdommen selv – som et alternativ til tradisjonell humanistisk eller borgerlig konfirmasjon. Og i en form ungdommene mener er mye bedre enn et titalls kvelder med klasseromsundervisning…

Om du vil være humanistisk konfirmant neste år, er du velkommen til ungdomsseremonien CAMP22!

Påmeldingen for 2022 er nå åpen!

Dette er CAMP22

 • CAMP22 er en sommerleir som går over fem dager i skolens sommerferie og gjennomføres på leirsteder i nærhet til Oslo, Bergen og Trondheim.
 • I løpet av leiroppholdet vil ungdommene delta på en rekke spennende kurs. Totalt utgjør det like mange kurstimer som ved ordinær konfirmasjonsundervisning.
 • Det er lagt stor vekt på at ungdommene skal bli godt kjent med hverandre. Gjennom gode samtaler og morsomme sosiale aktiviteter skal vi skape trygge og inkluderende fellesskap.
 • Vi arrangerer også en bli kjent-kveld før avreise, slik at det er litt mindre skummelt å reise på egen hånd.
 • Kursene tar for seg viktige og samfunnsaktuelle tema på en interaktiv og kreativ måte, som utfordrer konfirmantene til å reflektere, vurdere og ta egne standpunkt. Aktuell tematikk er humanisme og menneskeverd, demokrati og deltakelse, etikk, mangfold og inkludering, klima og miljø, kropp og selvbilde, og psykisk helse.
 • Målet med kursene er å gi ungdommene verktøy til å forstå litt mer av den verden vi lever i – og deres viktige rolle i den.
 • Programmet avsluttes med en vakker og høytidelig seremoni i september i Oslo, Bergen og Trondheim.

Feststemt seremoni i september 2022

Sommerleiren gjennomføres i sommerferien 2022. Programmet avsluttes med en høytidelig og vakker ungdomsseremoni der vi feirer ungdommene med noen taler, musikk og sang – og gjerne med bidrag fra ungdommene selv.

Seremoniene blir avholdt i september 2022 i trivelige lokaler i Oslo, Bergen og Trondheim, med god plass til at familie og venner kan være til stede.

Les også:
7 gode grunner til å velge vårt alternativ til tradisjonell humanistisk konfirmasjon
.
Derfor har vi laget et helt nytt konfirmasjonsopplegg.

Tid & sted

Sommerleiren CAMP22 går over fem dager i skolens sommerferie og gjennomføres på leirsteder i nærhet til Oslo, Bergen og Trondheim. Alle ungdommer som ønsker det kan delta, uavhengig av bosted.

Oslo og nærliggende områder:

Bergen og nærliggende områder:

Trondheim og nærliggende områder:

Kursavgift

 • Dersom minst én foresatt er medlem: 3.900 kr.
 • Hvis ingen er medlem: 5.400 kr.
 • Vi har søskenrabatt – ta kontakt!
 • Kursavgiften dekker kostnader for kurs, kost, losji og aktiviteter ved leirstedet, samt avsluttende seremoni.
 • Kostnader for reise til og fra leirsted/seremonilokale må dekkes av deltakeren selv.
 • Vi legger til rette for at man kan reise sammen til leirstedet med offentlig transport fra Oslo, Bergen og Trondheim.

Påmelding og betaling

Påmeldingen til ungdomsseremonien CAMP22 er åpen og betaling skjer ved påmelding.

Full refusjon ved avbestilling i løpet av 2021.

Vi har god plass og alle kan delta der de måtte ønske – uavhengig av hjemsted.

Spørsmål?

For spørsmål om Humanistisk ungdomsseremoni og sommerleiren CAMP22, er det bare å skrive til oss eller slå på tråden.