Tore Petterson, Humanistene

Raushetspodden – litt annerledes

For å spre inspirasjon for et rausere samfunn, der likeverd, egenverd og rettferdighet står i fokus, inviterer vi mennesker som på ulike vis er med på å gjøre samfunnet rausere.

Tore Petterson er moderator og ansvarlig for vår lune og fargerike podcast. Ukentlig inviterer vi fine gjester til vårt trivelige studio, med gode og viktige samtaler om livets realiteter og muligheter – og naturlig nok med raushet som den røde tråden.

Ny episode slippes hver fredag – og med en og annen bonusepisode innimellom.