Tore Petterson, Humanistene

Raushetspodden – litt annerledes

For å spre vårt engasjement for et rausere samfunn der likeverd, egenverd og rettferdighet står i fokus, inviterer vi mennesker som på ulike vis er med på å gjøre samfunnet rausere.

Seniorrådgiver Tore Petterson er ansvarlig for vår lune og fargerike podcast. Ukentlig inviterer han fine gjester til vårt trivelige studio med gode og viktige samtaler om livets realiteter og muligheter – og naturlig nok med raushet som den røde tråden.

Ny episode slippes hver fredag – og med en og annen bonusepisode innimellom.