Er du humanist du også?

Velkommen til vår uformelle humanistquiz..!
Her kommer seks utsagn om humanisme.
Kanskje du er enige med oss om noe av dette?