Vedtekter 2021

Her er vedtektene for Humanistene (tidligere Humanistforbundet)
sist endret av ekstraordinært landsmøte i januar 2021.