Hva er forskjellen på HUMANISTENE og Human-Etisk Forbund?

Det finnes to viktige forskjeller:

– HUMANISTENE likestiller alle humanister – religiøse, ikke-religiøse og tvilende.
– HUMANISTENE har rom for bruk av kultur-/tradisjonsuttrykk i seremoniene.

Vi likestiller alle humanister – religiøse, ikke-religiøse og tvilende

  • Vi anerkjenner troende humanister på lik linje med tvilende og ikke-troende humanister.
  • Mange definerer seg som kristenhumanister, muslimske humanister eller humanister med annen religiøs eller åndelig tro. Vi tenker det er rom for alle humanister i et humanistisk fellesskap.
  • Det viktigste for oss er at du er enig i de humanistiske kjerneverdiene – ikke hva du ellers tror eller tviler på.

Rom for bruk av kultur-/tradisjonsuttrykk i seremoniene

  • I motsetning til f.eks. Human-Etisk Forbund tillater vi bruk av religiøse symboler i våre seremonier.
  • Det er viktig for oss at du får frihet til å være hele deg – med alt ditt mangfold og kompleksitet. Også – kanskje i særdeleshet – i markeringen av livets store øyeblikk.
  • Det betyr at vi skaper en arena der mennesker med ulike kulturer og tradisjoner kan komme sammen. For å feire livet, kjærligheten eller for å ta farvel.

Logg inn med Bank-ID
(slik at vi vet at du er deg)
og fyll ut skjemaet på et blunk!