Humanistenes 15 bud

8 FORBUD

 1. Vi skal fortelle historier om raushet.
 2. Vi skal forsvare retten til å være ulike.
 3. Vi skal forsterke respekt for alt liv på planeten.
 4. Vi skal fordomsfritt gi rom for møter mellom folk.
 5. Vi skal forandre verden for andre.
 6. Vi skal forbedre oss år for år.
 7. Vi skal forbløffe folk med glede, humør og magi.
 8. Vi skal forankre vår kamp for ukrenkelig menneskeverd.

7 MOTBUD

 1. Vi vil motarbeide polarisering og utenforskap.
 2. Vi vil motsette oss dogmatiske tenkemåter.
 3. Vi vil motstå å skjære alle mennesker over en kam.
 4. Vi vil stå imot når urettferdighet oppstår.
 5. Vi vil motvirke ensomhet og meningsløshet.
 6. Vi vil motivere til mot og til å handle.
 7. Vi vil være en motvekt til et fordomsfullt samfunn.