7 grunner til å bli med i Humanistene

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen – og det er mange gode grunner til å bli med.

1: En raus, humanistisk bevegelse

Du bidrar til at vi kan jobbe for å skape et et trygt og godt samfunn for alle. Et samfunn tuftet på de humanistiske verdiene er et samfunn der menneskers grunnleggende rettigheter og behov er ivaretatt. Der alle menneskers verdighet, likeverd og frihet respekteres. Og der menneskets ansvar for å ivareta oss selv og våre omgivelser vektlegges på lik linje med frihet og rettigheter.

2: Et verdifullt fellesskap

Som medlem blir du del av et fellesskap av likesinnede humanister. Vi utveksler meninger, lærer og blir inspirert av hverandre. Vi diskuterer ivrig, men har alle tro på at inkluderende humanisme er viktig og verdifull. Sammen kan vi utgjøre en forskjell.

3: Aktiv deltakelse i å påvirke prioriteringer

Våre medlemmer har selvsagt stemmerett ved landsmøtet og mulighet til påvirke veivalg og prioriteringer. For vi elsker engasjerte medlemmer! Har du en idé til en kampsak, aktivitet eller arrangement vil vi gjerne høre fra deg.

4: Aktuelt og interessant påfyll

Med jevne mellomrom får du tilsendt vårt nyhetsbrev med aktuelle saker. Det kan eksempelvis være debattsaker og blogginnlegg, historier fra seremonier og arrangementer, eller tips til relevant lesestoff og dokumentarfilmer.

5: Invitasjon til spennende aktiviteter og events

Vi er opptatt av å skape meningsfulle møteplasser blant våre medlemmer. Derfor inviterer vi ofte til morsomme, tankevekkende og lærerike sammenkomster.

6: Gratis medlemskap

Det koster ingenting å være medlem hos oss. Vi får tilskudd for ditt medlemskap fra stat og kommune.

7: Gode priser på seremonier

Vi tilbyr humanistiske seremonier til alle som ønsker å markere store begivenheter i livet. Som medlem får du selvsagt ekstra gunstige priser.