Hvem vi er

Vi er et sekulært livssynssamfunn for humanister. Det vil si at vi er et fellesskap av mennesker som tror på en rendyrket og inkluderende humanisme – og som tror at denne humanismen er viktig for å skape et bedre samfunn.

Vår organisasjon har eksistert siden 1997, som en demokratisk og partipolitisk uavhengig bevegelse. Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi er til stede over hele landet med arrangementer, medlemstreff og seremonier.

Hva vi tror på

Vi fremmer en åpen og inkluderende humanisme med et stort rom for mangfold og variasjon. Vårt mantra er «humanisme for et rausere samfunn» og våre kjerneverdier er menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar.

Det unike med oss er at vi inkluderer alle humanister, også de som har en tro eller tvil. Det viktigste for oss er at våre medlemmer identifiserer seg med og vil jobbe for de humanistiske kjerneverdiene. Om man i tillegg til dette skulle finne mening i tro eller annen sosial eller kulturell praksis, så tenker vi at det er helt greit. Vi har stor tro på mennesket som individ, og at de selv best evner å vurdere hvordan de bør leve sine liv.

Vår humanisme representerer nytenking og tar høyde for de utfordringene som menneskeheten står overfor i dag. Som krever at viktige humanistiske verdier som menneskeverd, likeverd og frihet må forsvares og kjempes for. Og som anerkjenner at det er behov for at vi mennesker tar et større ansvar – både for oss selv og omgivelsene våre.

Vår humanisme oppfordrer til utvikling og samarbeid. Med tro på at mennesker har et iboende potensial til å gjøre en positiv forskjell, så lenge våre grunnleggende rettigheter og behov er ivaretatt.

Les mer om vår humanisme.

Våre hjertesaker

  • Å fremme humanisme for å skape et rausere samfunn for alle
  • Å arbeide for menneskeverd og mot sosial ulikhet
  • Å jobbe for inkludering og mot diskriminering
  • Å aktivt medvirke til et inkluderende ytringsklima og nyansert dialog
  • Å arbeide for å bevisstgjøre menneskets ansvar med hensyn til natur og miljø

Les mer om våre hjertesaker.

Hva vi gjør

Vi jobber aktivt med å skape et samfunn hvor menneskers verdighet, likeverd og frihet respekteres. Både innad i vår organisasjon, og utad mot samfunnet.

Vi tilbyr et verdifellesskap til våre medlemmer med gode menneskemøter mellom likesinnede og trygg meningsutveksling. Med mulighet for frivillig engasjement og aktiv medvirkning i organisasjonens utvikling.

Vi er en tydelig stemme, deltar i samfunnsdebatten og markerer viktige begivenheter sammen med våre medlemmer og støttespillere.

Og vi tilbyr humanistiske seremonier til alle som ønsker det. Med overbevisning om at alle bør ha mulighet til å markere livets store øyeblikk med sitt unike personlige preg.

Få et innblikk i hva vi gjør.

Vil du være med?

Alle som vil være med i vår humanistiske bevegelse er hjertelig velkommen som medlem hos oss. Det er gratis å være medlem, og vi krever ikke noe annet av deg enn at du identifiserer deg som humanist og støtter det vi står for. Ønsker du å være mer aktiv gir vi deg gjerne mulighet til det.

Som medlem er du uansett med å bidra til at vi kan arbeide for et rausere samfunn.

Bli gratis medlem
og støtt vårt arbeid for et rausere samfunn