Et rausere samfunn

 • Vi er et livssynssamfunn for alle humanister – også de som har en religiøs tro eller tvil.
 • Vårt mantra er «humanisme for et rausere samfunn» og våre kjerneverdier er menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar.
 • Det unike med oss er at vi inkluderer alle humanister, også de som har en religiøs tro eller tvil. Som for eksempel kristne humanister, muslimske humanister eller agnostikere. Det gjør vi fordi vi er opptatt av å være en positiv stemme i samfunnet, og fordi vi er mer opptatt av det som forener oss enn det som skiller oss.
 • Det viktigste for oss er at du er enig i de humanistiske kjerneverdiene, ikke hva du ellers tror eller tviler på.
 • Bli medlem du også – det er gratis!

Våre hjertesaker

 • Fremme humanisme for å skape et rausere samfunn for alle.
 • Arbeide for menneskeverd og mot sosial ulikhet.
 • Jobbe for inkludering og mot diskriminering.
 • Aktivt medvirke til en nyansert og konstruktiv dialog.
 • Arbeide for å bevisstgjøre menneskets ansvar med hensyn til natur og miljø.

Hva gjør vi

 • Vi jobber aktivt for å skape et rausere samfunn hvor menneskers verdighet, likeverd og rettigheter respekteres. Og hvor mennesker utviser ansvar og handler med omtanke for seg selv, fellesskapet og omgivelsene.
 • Vi tilbyr et åpent og inkluderende fellesskap for våre medlemmer, med jevnlige samlinger, aktiviteter og arrangementer.
 • Vi tilbyr humanistiske seremonier til markeringer av livets store øyeblikk, som navneseremoni (også kalt barnedåp), ungdomsseremoni (også kalt konfirmasjon), vielsesseremoni og gravferdsseremoni.

Én organisasjon, én bevegelse

 • Vi er en offentlig godkjent livssynsorganisasjon, etablert i 1997.
 • Vi er en demokratisk og partipolitisk uavhengig, entusiastisk bevegelse.
 • Vi er representert i alle landets fylker med rundt 100 seremoniledere landet rundt.
 • Vårt hovedkontor er i Oslo.

Vår forståelse av humanismen

 • I Norge finnes det to humanistiske livssynsfellesskap: Humanistene og Human-Etisk Forbund (HEF). Det er mye som forener oss, men det er også viktige forskjeller. Vi i Humanistene er forkjempere for en mer åpen og inkluderende humanisme, der den enkelte har større frihet til å finne sin egen vei. Les om forskjellene mellom Humanistene og Human-Etisk Forbund her.
 • Troen på menneskets verdighet og likeverd er grunnmuren i vårt livssyn. Vi mener at alle mennesker er verdifulle i kraft av å være mennesker. Menneskeverdet er medfødt, likt for alle og kan ikke mistes.
 • Vi er opptatt av at alle mennesker skal ha de samme grunnleggende friheter og rettigheter. Men anerkjenner at ikke alle har de samme mulighetene til å virkeliggjøre dem i dagens samfunn.
 • Et godt liv, slik vi ser det, innebærer at den enkelte har mulighet til å være hele seg, i frihet og med verdighet, i fellesskap med andre. Det forutsetter at mennesker utviser ansvar, og handler med omtanke for seg selv, fellesskapet og omgivelsene.
 • Les mer om vår forståelse av humanismen.

Medlemskap

Åpen og inkluderende