– Jeg er stolt ambassadør for raus humanisme!

Sylvi Leirvaag valgte å følge hjertet sitt og byttet ut sin lovende juristkarriere. – Jeg begynte å tenke over hva som er viktig, sier hun tankefullt.

Droppet karrierejaget

Hun ble raskt revet med i møte med arbeidslivet. Anerkjennelse og posisjonering var spennende og viktig for en nyutdannet jurist. Men med årene, og spesielt etter at hun fikk barn, fikk hun et nytt syn på karrierejaget.

Sylvi var ved et veiskille som endret retningen i livet hennes. Og hun har ikke angret på at hun valgte å følge hjertet og byttet jobb. – Jeg ville bruke mer av min tid på å være et godt medmenneske.

Avmystifiserer humanismen

I dag jobber Sylvi med frivillighet i Blå Kors og som seremonileder i Humanistene. Når hun ser tilbake, er hun ikke overrasket over at det ble sånn. For Sylvi har alltid vært opptatt av humanistiske verdier som rettferdighet og likebehandling. Men det er ikke før i senere tid at hun har tatt i bruk begrepet humanist om seg selv.

Nå vil hun gjøre det enklere for folk å forstå humanismen. For hun tror at mange lurer på hva det egentlig innebærer å være humanist. – Jeg tror at veldig mange både lever og praktiserer humanisme, de er bare ikke klar over det, sier hun med et smil.

Det handler om å være et medmenneske

Raus humanisme handler om å vise omsorg og omtanke – for seg selv og sine omgivelser. Det være seg mennesker, dyr, natur eller miljø. – Det handler om å gi uten å forvente å få noe tilbake, mener Sylvi. – Hva og hvordan man ønsker å bidra, er opp til den enkelte å bestemme.

Hun tenker det er viktig å starte med seg selv. Som når man på flyet får beskjed om å ta på egen maske før du hjelper andre. – Det er et godt utgangspunkt, også ellers i livet. Kanskje oppdager du etter hvert at du har litt tid til overs til å engasjere deg. Som i barnas idrettslag eller i annen frivillighet.

Det er etter hennes oppfatning ikke nødvendig å gjøre store livsendringer for å være humanist. – Det handler i bunn og grunn om å være et medmenneske.

Det er meningsfylt å være med

At de små handlingene har betydning, det er Sylvi helt sikker på. Og at det er noe magisk med å være del av et større hele.

– Det er verdifullt å være del av et fellesskap med mennesker med samme tankesett og ønske om et varmere samfunn, smiler hun. – Jeg blir oppmuntret av at jeg ikke er alene om å ville gjøre en forskjell.

Nå håper hun at flere vil være med i vår humanistiske bevegelse. For sammen står vi sterkere i arbeidet for et rausere samfunn. – Er vi mange nok som beveger oss i samme retning kan vi få ting til å skje, oppfordrer Sylvi Leirvaag, som stolt og engasjert ambassadør for raus humanisme.