Vi er Humanistene!

Vår ambisjon er å bidra til et rausere samfunn.

Humanistene er tydelige

Vårt navn, Humanistene, formidler tydelig hva vi gjør og alt fokus peker i retning av «et rausere samfunn» ut fra en raus humanisme.

Humanistene er inkluderende

Vi er en inkluderende og levende bevegelse. Vårt pulserende fellesskap skapes sammen med våre mange fine medlemmer.

Humanistene har fokus

Vårt hovedfokus er alltid på menneskene vi rommer – medlemmer, seremoniledere, styret, administrasjonen, samarbeidspartnere og alle andre som vil oss godt og bidrar til at vi eksisterer.

Humanistene gjør det enklere

Vi vil bidra til mindre sammenblanding og tydeliggjøre begrep som humanister og human-etikere.

Humanistene skaper stolthet

Vi vil bidra til økt stolthet for humanismen og inspirere andre humanister til å bli del av vår vitale bevegelse!


Les mer:
Hjertesaker
Våre 15 bud :)
Vielser
Ungdomsseremoni (før kalt konfirmasjon)
Navneseremoni
Gravferdsseremoni
Syv gode grunner til å bli medlem
Raushetspodden

Publisert 12. februar 2021
Oppdatert 12. november 2021

Kunstner: Björg Thorhallsdottir
We Can’t Help Everyone But Everyone Can Help Someone