Humanistisk vielse fra tanke til gjennomføring

Vurderer dere humanistisk vielse og lurer på hvordan det foregår? Så enkelt er det – fra tanke til bestilling, fra planlegging til gjennomføring.

Tankefase med mange muligheter

 • Med humanistisk vielse har dere stor valgfrihet. Det er viktig også for oss at den store dagen blir akkurat slik dere ønsker. Fjellbryllup, hagebryllup, båtbryllup eller noe helt annet?
 • Noen bare vet hvordan vielsen skal være. Andre ønsker inspirasjon og råd før de bestemmer seg. Uansett hvor dere er i planleggingen kan dere ta kontakt med oss for uforpliktende råd og veiledning.
 • Når dere har bestemt tid og sted kan dere legge inn bestilling. Det gjør dere enkelt her. Vi anbefaler dere å være tidlig ute, men vi gjennomfører også vielser på kort varsel – så fremt vi har kapasitet.
 • NB: I tilfelle pandemier og andre uheldige hendelser; vi er svært fleksible for endringer og til og med avlysninger!

Planlegging sammen med en dyktig seremonileder

 • Våre seremoniledere gir god veiledning med både glede og entusiasme. De hjelper dere med å skreddersy seremonien, med gode tips og råd underveis.
 • Kort tid etter bestilling blir dere kontaktet av seremonilederen som har fått ansvaret for deres seremoni. Dere inviteres til planleggingsmøte, hvor detaljene rundt den store dagen blir drøftet og avklart. Deriblant program for seremonien, juridiske forhold og andre praktiske anliggender.
 • Dere står fritt til å velge. Som taler, dikt og musikk. Vi har heller ingen begrensninger på bruk av religiøse eller kulturelle innslag, så frem det ikke er i strid med våre verdier. Det viktigste for oss er at dere får rom til å skape en vielse der dere er i sentrum.
 • Alt som skal bli sagt og gjort avklares på forhånd, slik at dere er trygge på seremoniens gang.

I gode hender

 • På den store dagen, i et herlig kaos av følelser og tanker, er det betryggende å vite at seremonileder er godt forberedt og har kontroll over det som skal skje.
 • Seremonileder møter opp i god tid og hilser på de involverte i seremonien. Seremonileder har regien for seremonien, også hvis det skulle oppstå uforutsette hendelser.
 • Noen seremonier er korte og inneholder kun det formelle. Andre er mer innholdsrike, med innslag som diktlesing, tale, musikk og/eller sang. Dere bestemmer.
 • Og uansett hva dere ønsker, legger legger vi til rette for at vielsen blir akkurat sånn som dere har drømt om. Vi lover at dere er i gode hender.