Humanistisk konfirmasjon i ny og spennende drakt

Våren 2021 lanserte vi vår humanistiske ungdomsseremoni (eller konfirmasjon, om du vil) i helt ny drakt. Som et alternativ til tradisjonell, humanistisk konfirmasjon tilbyr vi en lærerik og sosial sommerleir etterfulgt av en høytidelig seremoni.

For betegnelsen humanistisk eller borgerlig konfirmasjon føles noe utdatert og lite beskrivende for den forunderlige dannelsesreisen som en humanistisk ungdomsseremoni egentlig skal være.

Konfirmasjon som begrep og ritual

Konfirmasjon som begrep og ritual er nært forbundet med kristen tradisjon. Begrepet kommer fra det latinske ordet confirmatio, som betyr bekreftelse, stadfestelse eller styrkelse. Mens ritualet, tradisjonelt sett, innebærer en bekreftelse av dåpsløftet og konfirmantens kristne tro.

Til tross for konfirmasjonens kristne konnotasjoner, har mange ikke-kristne livssynssamfunn adoptert begrepet som betegnelse på egne ungdomsmarkeringer. Det har vi i Humanistene også gjort. Men humanistisk eller borgerlig konfirmasjon handler ikke om å bekrefte et løfte eller stadfeste en tro. Derfor vil vi bevege oss bort fra denne begrepsbruken.

Les også: Konfirmasjon – mer enn religion

Dannelsesreise og ungdomsseremoni

Humanistisk eller borgerlig konfirmasjon handler om dannelsesreisen som ungdom skal ut på – en reise som ikke alltid vil gå over blikkstille hav. Innholdet skal være relevant i forhold til det samfunnet vi lever i dag og til de utfordringer og muligheter fremtiden byr på.

Gjennom kurs, øvelser og aktiviteter gir vi ungdommen kunnskap og verktøy til dannelsesreisen. Slik at de etter hvert kan reflektere, vurdere og ta egne standpunkt. Som selvstendige mennesker – og som del av et fellesskap.

Vår humanistiske ungdomsseremoni er en hyllest til ungdommen. Der vi feirer den de er – og den de vil bli. Og alt det spennende de skal utforske og oppdage derimellom. Uansett religiøs tro, ikke-tro eller tvil.

Les også: 7 gode grunner til å velge vårt alternativ til tradisjonell konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon i ny drakt

Når vi nå går bort fra begrepet konfirmasjon, gjør vi det med de gode tankene om dannelsesreisen i behold. Samtidig introduserer vi nye rammer som treffer ungdommen bedre.

Ungdomsseremonien er et spennende alternativ til tradisjonell konfirmasjon. Utviklet etter ungdommens egne ønsker og innspill. Heller enn et titalls kvelder med klasseromsundervisning, inviterer vi til en sommerleir utenom det vanlige i sommerferien. Fullpakket med morsomme aktiviteter og interaktive kurs rundt viktige og samfunnsaktuelle tema. Programmet avsluttes med vakker og høytidelig seremoni i september.

Les også: Praktisk informasjon om CAMP23

Høres dette spennende ut?

Påmeldingen for CAMP23 er åpen – begrenset antall plasser!