Hjelp – vi vil gifte oss humanistisk!

De fleste har mest erfaring fra kirkelige bryllup og har derfor mange spørsmål rundt denne store livshendelsen. For hva og hvordan er en humanistisk vielse, sånn egentlig?

  • Hvor kan vi vies – ute, inne, fjell, hav?
  • Får vi hjelp med planleggingen?
  • Blir seremonien verdig og høytidsstemt?
  • Hvordan er seremonilederens tale?

Humanisme som ståsted

Vårt humanistiske verdigrunnlag sier at alle mennesker skal få leve et liv med frihet, tilhørighet og verdighet i et samfunn hvor vi alle kan bidra med våre unike ressurser. Der det er rom til å være hele mennesker, med all vår mangfoldighet og kompleksitet. Det skaper gode liv for hver av oss – og det skaper gode samfunn.

Vår humanistiske vielse er tolerant, fleksibel og inkluderende. Om ønskelig kan dere selv bestemme mye av innholdet i seremonien, samtidig som vi gjerne bidrar med veiledning for at dagen skal bli perfekt.

Les mer om humanisme i Norge.

Seremonier er viktige

Det er viktig for oss mennesker å markere store begivenheter i livet. Det gjelder på et individuelt plan og for å vedlikeholde sosiale og familiære relasjoner. Et humanistisk bryllup synliggjør tilhørighet, vennskap og kjærlighet. Siden det for mange er begrenset med anledninger til å tenke store tanker om livet, kjærligheten og de man har nærmest, vil en seremoni gi oss den muligheten. Våre seremoniledere bidrar også til å løfte kjærlighetsfesten inn i et høytidelig og større perspektiv.

Fleksibilitet

Seremonilederne våre møter mange mennesker med ulike ønsker og behov. Deres oppgave er å møte dere der nettopp dere er. Samt å være en trygg og forståelsesfull person i en tid med mye følelser og mange forventninger. De veileder uten å føre, de kommer med ideer uten å overtale, de er tydelige uten å sjefe. Og de er fleksible, åpne og forståelsesfulle.

Dere og seremonilederen gjennomgår sammen relevante forhold på et planleggingsmøte. Dere vil sikkert også ha kontakt underveis fram mot vielsen. Det eneste vi ikke kan justere i denne sammenheng, er en lovpålagt del av vielsen som beskrives under Vigseltekst I, II og III.

Trygt og godt

I Humanistene gjennomfører vi hundrevis av humanistiske vielser hvert år. Det betyr at vi har god erfaring om hva som fungerer og ikke fungerer i en vigselsammenheng. Alt dette inngår i opplæringen av seremonilederne, slik at det blir en jevn, høy kvalitet i alle våre seremonier.

De store følelsene

«Vi vil bare ha en helt kort vielse», sier mange på planleggingsmøtet. Klart dere kan.

Samtidig – når dere står der, når hjertene dundrer og familie og venner tørker tårer, når ringene tas frem og storheten av øyeblikket virkelig slår inn – vil dere virkelig at dette skal være over i en fei?

For en vielse kan gjennomføres for fort. Det hele kan bli vel hektisk, selv om man har med alt det nødvendige. Det er fint om det er rom underveis for å kjenne på følelsene i denne spesielle anledningen.

Å nyte øyeblikket

Vår erfaring er at det er viktig å bruke litt tid. Det kan være fint om vielsen skjer etter at seremonien har vært i gang en stund, etter at de første følelsene har fått tid til å legge seg litt.

Derfor anbefaler vi seremonilederens velkomsttale som en tydelig start på seremonien. Hvis dere synes den virker for lang slik den her fremkommer er det greit å justere den. Men vi anbefaler varmt å ha den med i en eller annen form.

«Hvem vier barnebarnet mitt?»

Det er viktig å informere gjestene om hvem seremonileder er og hvorfor brudeparet har valgt en humanistisk vielse. Det å sette tydelige rammer for seremonien i starten gjør at gjestene lettere kan fokusere innholdet. Da trenger ikke bestemor lure på hvem det er som har fått æren av å vie sitt elskede barnebarn, men heller nyte brudeparet, kjærligheten og øyeblikket.

I kjærlighetens tjeneste

Alle våre seremoniledere er humanister. De påtar seg dette gledens oppdrag med glede og velvilje, og med et inderlig ønske om at paret skal få den seremonien de har drømt om. Hver enkelt som leder denne blant livets viktigste seremonier er blitt håndplukket og kurset av oss.

Har du flere spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.