7 gode grunner til å velge CAMP23, vårt alternativ til vanlig, humanistisk konfirmasjon

Vårt konfirmasjonsprogram er litt utenom det vanlige. Vi tilbyr en spennende og tankevekkende sommerleir som gir ungdommene viktig kunnskap og gode verktøy for livet. Her er syv gode grunner til å velge ungdomsseremonien CAMP23 som alternativ til tradisjonell humanistisk konfirmasjon.

Les mer om CAMP23 her.

1: UTVIKLET MED UNGDOM – FOR UNGDOM

Vi har gått grundig til verks for å skape et opplegg som fenger. Gjennom fokusgrupper og samtaler med tidligere og kommende konfirmanter har vi lært mye om hva de unge synes er gøy og spennende – og hva de ikke er like begeistret for. Derfor kan vi stolt si at vårt program er utviklet med ungdom – for ungdom. Resultatet er en humanistisk ungdomsseremoni og sommerleir som alternativ til tradisjonell humanistisk konfirmasjon!

2: FOR INSPIRASJON OG EGENKRAFTMOBILISERING

CAMP23 er fullpakket med morsomme aktiviteter, tankevekkende øvelser og spennende kurs. For at ungdommene skal forstå litt mer av den verden vi lever i – og deres rolle i den. Med inspirasjon til å tro på at de kan bidra til å forandre verden gjennom sine holdninger, ord og handlinger.

3: INTENSIVT, LÆRERIKT OG MORSOMT

Vi vet at fritidsaktiviteter og skole opptar mye av hverdagen for dagens unge. Og for mange passer det bedre med et intensivt leiropphold i sommerferien, enn ukentlige konfirmasjonssamlinger. Leiroppholdet innebærer like mange kurstimer som ved ordinær konfirmasjonsundervisning. Med mer tid til samtaler, sosiale aktiviteter og utflukter. Det tror vi gir en morsommere og mer minnerik opplevelse.

4: FOKUS PÅ INTERAKTIV LÆRING OG AKTUELLE TEMAER

Kursene våre tar for seg viktige og samfunnsaktuelle tema på en interaktiv og kreativ måte. Med dyktige kursholdere som utfordrer ungdommene til å reflektere, vurdere og ta egne standpunkt. Vi skal blant annet utforske tema som humanisme og egenkraftmobilisering, demokrati og deltakelse, mangfold og inkludering, natur og miljø, etikk, og kjønns- og seksualitetsmangfold.

5: ENGASJERTE KURSHOLDERE

Engasjerte kursholdere deler kunnskap og inspirerer, med flere bidrag fra viktige og relevante aktører i organisasjonslivet. Tidligere har vi hatt med oss foredragsholdere fra bl.a Dembra, Natur og Ungdom, PRESS, Skeiv Ungdom og FN-sambandet.

6: SOSIAL MØTEPLASS FOR ALLE SOM ER MED

Et leiropphold gir helt andre muligheter for å knytte sosiale bånd, enn ukentlige samlinger og klasseromsundervisning. Her trenger ingen å kjenne hverandre fra før. For vi bor, spiser, leker og lærer sammen. Våre ansatte passer godt på at ingen faller utenfor. Og sammen skaper vi trygge og inkluderende fellesskap. Med plass til alle, uansett sosial, kulturell eller religiøs bakgrunn.

7: FESTSTEMT SEREMONI

Programmet avsluttes med en høytidelig og vakker seremoni der vi feirer ungdommene med pomp og prakt. Her blir det utdeling av diplom, taler og kulturelle innslag. Seremoniene blir avholdt i september i trivelige lokaler med god plass til familie og venner som publikum.

Les også: Praktisk informasjon om CAMP23