Hva skjer i en humanistisk velkomstseremoni?

Vi er stolte av å kunne skreddersy hver enkelt velkomstseremoni, noe som gjør at våre seremonier er svært forskjellige. Av erfaring vet vi det kan være fint å ha et utgangspunkt for planleggingen, så under finner du noen forslag til hvordan en humanistisk velkomstseremoni kan se ut. Her med lille Sivert og foresatte Shamita og Nils som eksempel. Men husk – seremonien skal skreddersys slik at den gir mening for akkurat dere.

1. Musikalsk innslag

2. Velkommen ved seremonileder

“Kjære alle sammen! Velkommen til Siverts velkomstseremoni og takk for at dere er her for å ta del i denne vakre begivenheten!

Jeg kommer fra Humanistforbundet og jeg har fått æren av å være seremonileder her i dag. Humanistforbundet er et livssynssamfunn som jobber for en raus humanisme der mangfold og fellesskap står i sentrum. Vi ønsker å bidra til at Sivert og alle andre barn skal få frihet og mulighet til å være akkurat den de er. Vi mener at alle mennesker har unike ressurser og erfaringer som er en verdi for oss som samfunn.

Når vi klarer å møte hverandre med et barns nysgjerrighet og åpenhet, klarer vi å se ulikheter som verdifulle og spennende. Sånn bygger vi gode liv for oss som mennesker og det vil også skape gode fellesskap.

Derfor er det viktig for oss at Shamita og Nils har fått rom til å skape en seremoni som er akkurat slik de ønsker seg for Sivert.

Det er viktig å markere store begivenheter i livet. Det er viktig for oss som enkeltpersoner, for familien og alle oss som er her i dag. Vi trenger gode nettverk rundt oss – og seremonier som denne hjelper oss å synliggjøre tilhørighet, vennskap og kjærlighet.

Formålet er å ønske barnet velkommen til familien og fellesskapet.  Vi i Humanistforbundet synes det er veldig hyggelig å feire Sivert sammen med dere her i dag. Samtidig mener vi at han, etterhvert som han vokser opp, selv skal få gjøre seg opp sin mening om sitt livssyn.

I tillegg til å feire, skal vi også under seremonien presentere fadderne. De er spesielt utvalgte av Shamita og Nils til å være en ekstra ressurs for Sivert gjennom oppveksten. Og Sivert er heldig som har både dem og alle dere andre rundt seg.

Takk for at dere har invitert oss i Humanistforbundet til å feire denne dagen med dere.»

3. Ord fra foreldrene

4. Annen informasjon

5. Diktopplesning

Hvert barn er enestående
Kahlil Gibran

Du er deg barnet mitt ikke en kopi av meg eller noen andre.
Du kommer selv til å finne ut hva du syns er vakkert.

Dine barn er ikke dine
de er sønner og døtre av livets lengsel etter livet.

De kom igjennom deg ikke av deg er hos deg og med deg
men ikke en eiendom du har.

Du kan gi dem kjærlighet men ikke dine tanker
barn har sine egne tanker.

Det kroppen trenger kan du gi dem
men sjelen deres kan du ikke huse.

Barnes sjel bor i morgendagens bolig
dit du aldri finner veien selv i dine tanker.

6. Seremonilederens tale

Dere har kommet hit i dag for å feire Sivert og ønske han velkommen til familien og fellesskapet.

Det er en stor og følelsesladet begivenhet når et barn blir en del av en familie. Barnet er lite og sårbart, og skal vokse opp til å bli et selvstendig individ i et sosialt fellesskap. Det er viktig at barnet blir elsket, støttet og tatt vare på av sine nærmeste.

Det største ansvaret hviler naturligvis på dere to, Shamita og Nils. Men i dag vil dere i tillegg velge faddere, som skal være til stede som en ekstra ressurs for barnet i oppveksten.

Det å ha en fadder gir Sivert en mulighet til å knytte langvarige tillitsbånd, også utenfor den aller nærmeste familien. En fadder kan bidra med andre erfaringer og perspektiver som kan være verdifulle og som kan gi barnet ny innsikt, forståelse og inspirasjon.

Fadderne lover her i dag at de vil være der for Sivert, både i medgang og motgang, jobbe for hans beste og at han skal få frihet og mulighet til å være akkurat den han er.

7. Løfter

Da ber jeg dere nå, Shamita og Nils, å legge frem deres løfter til Sivert, presentere fadderne og fremme deres ønsker til de menneskene dere har valgt. Som et symbol på deres tillit, ber jeg dere om å overrekke Sivert til fadderne, som vil avgi sine løfter til han og dere.

8. Underskriving av diplom

Til slutt ber jeg alle dere å underskrive dette dokumentet, som bekrefter deres løfter til Sivert, nå og i all framtid.

Takk for meg! Ha en fortsatt fin dag og feiring! Og til deg, Sivert – masse lykke til!

9. Avslutning m/musikalsk innslag

Allsang «Lykkeliten».


Bestill velkomstseremoni       Bli medlem