Hva er forskjellen på Humanistforbundet og Human-Etisk Forbund?

Det finnes tre viktige forskjeller på Humanistforbundet og Human-Etisk forbund:

 1. Humanistforbundet likestiller alle humanister – også religiøse, ikke-religiøse og tvilende.
 2. Humanistforbundet har rom for bruk av kultur-/tradisjonsuttrykk i seremoniene.
 3. Det er gratis å være medlem i Humanistforbundet.

Vi likestiller alle humanister – også religiøse, ikke-religiøse og tvilende

 • Vi anerkjenner troende humanister på lik linje med tvilende og ikke-troende humanister.
 • Det gjør vi fordi vi vet at det finnes mennesker som definerer seg som kristenhumanister, muslimske humanister og humanister med annen religiøs eller åndelig tro. Det er rom for alle humanister i et humanistisk fellesskap.
 • Det viktige for oss er at du er enig i de humanistiske kjerneverdiene – ikke hva du ellers tror eller tviler på.

Rom for bruk av kultur-/tradisjonsuttrykk i seremoniene

 • I motsetning til andre humanistiske livssynssamfunn tillater vi bruk av religiøse symboler i våre seremonier.
 • Det er viktig for oss at du får frihet til å være hele deg – med alt ditt mangfold og kompleksitet. Også – kanskje i særdeleshet – i markeringen av livets store øyeblikk.
 • Det betyr at vi skaper en arena der mennesker med ulike kulturer og tradisjoner kan komme sammen. For å feire livet, kjærligheten eller for å ta farvel.

Det er gratis å være medlem

 • Til forskjell fra eksempelvis Human-Etisk Forbund koster det ingenting å være medlem hos oss!
 • Hvis du ikke er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn, er medlemskapet gratis.