Hva er forskjellen på Humanistene og Human-Etisk Forbund?

Det finnes tre viktige forskjeller på Humanistene og Human-Etisk forbund:

 1. Humanistene likestiller alle humanister – religiøse, ikke-religiøse og tvilende.
 2. Humanistene har rom for bruk av kultur-/tradisjonsuttrykk i seremoniene.
 3. Det er gratis å være medlem i Humanistene.

Vi likestiller alle humanister – religiøse, ikke-religiøse og tvilende

 • Vi anerkjenner troende humanister på lik linje med tvilende og ikke-troende humanister.
 • Mange definerer seg som kristenhumanister, muslimske humanister eller humanister med annen religiøs eller åndelig tro. Vi tenker det er rom for alle humanister i et humanistisk fellesskap.
 • Det viktigste for oss er at du er enig i de humanistiske kjerneverdiene – ikke hva du ellers tror eller tviler på.

Rom for bruk av kultur-/tradisjonsuttrykk i seremoniene

 • I motsetning til f.eks. Human-Etisk Forbund tillater vi bruk av religiøse symboler i våre seremonier.
 • Det er viktig for oss at du får frihet til å være hele deg – med alt ditt mangfold og kompleksitet. Også – kanskje i særdeleshet – i markeringen av livets store øyeblikk.
 • Det betyr at vi skaper en arena der mennesker med ulike kulturer og tradisjoner kan komme sammen. For å feire livet, kjærligheten eller for å ta farvel.

Det er gratis å være medlem hos oss

 • En annen forskjell fra Human-Etisk Forbund er at det er gratis å være medlem hos oss.
 • Husk at du kun kan være medlem i ett tros- og livssynssamfunn.

Logg inn med Bank-ID
(slik at vi vet at du er deg)
og fyll ut skjemaet på et blunk!