Viktig støtteerklæring til homofile

I dokumentarfilmen «Francesco» sier pave Frans for første gang ja til likekjønnet partnerskap. Det har skapt positive reaksjoner blant menneskerettighetsforkjempere. LHBT-aktivister verden over som øyner muligheter for større åpenhet i den strenge katolske verden.

– Mange skeive og troende vil se det som en viktig anerkjennelse, sier leder Inge Alexander Gjestvang i Foreningen FRI.

Ja til likekjønnet partnerskap

– Homoseksuelle personer er Guds barn og har rett til å være i en familie. Ingen burde kastes ut eller bli gjort ulykkelige over det, sier pave Frans i filmen. – Det vi trenger er en sivil partnerskapslov og på den måten er de juridisk dekket.

Det er ikke første gang paven taler i forsonende tone. Han er kjent for å sette fokus på marginaliserte grupper og har tidligere uttalt at homofile bør møtes med toleranse og respekt.

En viktig anerkjennelse

Inge Alexander Gjestvang er leder i Foreningen FRI som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han er positiv til pavens uttalelser og tror at mange som er skeive og troende vil se det som en viktig anerkjennelse.

– I samfunn som har hatt stengte dører er det alltid velkomment når døra åpnes litt på gløtt. For det er ikke sånn at mennesker er enten eller. Det finnes mange mennesker som er både skeive og troende. Det er fint og viktig at også de får plass til å være hele seg, sier Gjestvang.

Gjestvang tror at det blir spennende å følge utviklingen i den katolske kirken i tiden fremover. For selv om pavens uttalelser vil være velkomne i liberale miljøer, vil de i konservative miljøer se uttalelsene som svært utfordrende, tror han.

– Mange tros- og livssynssamfunn har forskjellige tolkninger og syn på LHBT-personer. Og det har alltid eksistert greiner som er mer inkluderende og liberale, sier Gjestvang. – Det blir spennende å se hva som skjer i skjæringsfeltet mellom de progressive og konservative greinene i tiden fremover.

I riktig retning

I Humanistforbundet ønsker vi et rausere samfunn. Der folk får frihet til å være den de er, med alt sitt mangfold og uansett legning. Det er fremdeles en lang vei å gå før homofile blir møtt med åpenhet og inkludering blant konservative krefter i den katolske kirke. Men vi tenker pavens uttalelser er et langt skritt i riktig retning.

Publisert 26. oktober 2020