YDMYKHET

  • Betrakter andres synspunkter som viktige.
  • Tar imot hjelp når vi trenger det.
  • Har ydmykhet til å innrømme feil.
  • Ydmykhet er ikke ydmykelse.
  • Påfører ikke andre eller oss selv skamfølelse.