VENNLIGHET

 • Møte andre med varme og omsorg.
 • Vilje til å være nær.
 • Vennskap som utvikler mennesker.
 • Få vennlighet gjennom å gi.
 • Den beste kuren mot ensomhet.

VERDIGHET

 • Verdighet og respekt.
 • Stolthet over seg selv og livet.
 • Holdning av selvaktelse og tillit.
 • Vi anerkjenner hvert menneskes verdi.
 • Vi verdsetter hverandre og krenker ikke andres rettigheter.

VERDSETTELSE

 • Takknemlighet og anerkjennelse for livet.
 • Leve i nuet og være åpen for livet rundt oss.
 • Oppdage skjønnhet.
 • Forstå, godta og lære.
 • Feire livet og ekte lykke

VISDOM

 • Beskytteren av våre valg.
 • Hjelp til klarhet og forståelse.
 • Gir oss god dømmekraft.
 • Søke kunnskap, reflekterer og åpner for inspirasjon.
 • Gir modenhet og tålmodighet til å foreta holdbare valg.

VISSHET

 • En holdning av tillit og trygghet.
 • Ta modige valg.
 • Ha tillit til gode valg.
 • Resultat av nøye undersøkelse av overbevisning.
 • Hjelp til engasjement og besluttsomhet.