UNDRING

  • Er åpen for mysteriene i livet og verdsette det som inspirerer.
  • Når vi opplever naturens storslagenhet og er til stede.
  • Å bli dypt beveget.
  • Leve reflektert og frydefullt over våre liv.
  • Gjøre livene våre vidunderlige.

UTHOLDENHET

  • Evne til å tåle motgang.
  • Tålmodig når vi møter hindringer.
  • Ikke gi opp eller føle håpløshet.
  • Holde ut.
  • Styrker oss i livet.