TAKKNEMLIGHET

 • Verdsette gaver i livet.
 • Bringe glede.
 • Reflektere over den rikdom vi har.
 • Fornye håp.
 • Gi oss perspektiver på vårt liv og urettferdighet rundt oss.

TAKTFULLHET

 • Si sannhet på en vennlig måte.
 • Tenke før vi snakker og reflektere over ordbruk.
 • Oppmerksomme på ord som påfører smerte.
 • Kunne beherske sinnet.
 • Vite når tidspunktet er riktig.

TILFREDSHET

 • Føle at vi har nok – og er nok.
 • Verdsette vennskap og kjærlighet.
 • Ingen dragning mot grådighet.
 • Tilfredsstillelse ved det som er.
 • Er fullt til stede i øyeblikket.

TILLIT

 • Å ha tro på seg selv og livet.
 • Føler seg dyktig og kompetent.
 • Stoler på at vi har styrke til å takle det som skjer.
 • Hjelper oss å frigjøre fra våre bekymringer.
 • Kan stå frem og si “JA”.

TOLERANSE

 • Godta forskjeller og frigjør oss fra å være dømmende.
 • Erkjenne at alle mennesker har følelser, behov, håp og drømmer.
 • Verdsetter mangfold og felleskap og skaper enhet.
 • Er tålmodig og tilgivende når andre feiler.
 • Godtar det vi ønsker var annerledes uten å føle skam.

TRO

 • Mennesket klarer å bevare jorden som vår felles arv.
 • Mennesker sammen løser dagens og fremtiden utfordringer.
 • Gir styrke til å leve gode liv i fellesskap.
 • Gir styrke til ikke å gi etter for tvil, frykt eller håpløshet.
 • Er et tillitsforhold mellom mennesker.

TROFASTHET

 • Lojal mot det vi tror på.
 • Holde ut med hva som skjer.
 • Trofast mot dem vi elsker.
 • Tillit mellom oss.
 • Trofaste venner er gull.

TROVERDIGHET

 • Vise seg verdig den tillit som andre gir oss.
 • Vi står med det vi blir enige om.
 • Andre kan stole på oss.
 • Holde løfter og forpliktelser.
 • Er en forutsetning for avtaler .

TÅLMODIGHET

 • Tro på at ting vil ordne seg.
 • Ikke forhaste oss.
 • Hjelp til å holde ut.
 • Lære oss å vente.
 • Gjøre oss oppmerksomme.