SAMARBEID

 • Sammen til beste for oss alle.
 • Stå side om side og bruke våre ulike og unike evner.
 • Skape noe vi ikke kan oppnå alene.
 • Gi næring til våre drømmer.
 • Sammen med andre utrette gode ting.

SELVSIKKERHET

 • Si vår mening med tillit.
 • Gjenkjenne og stole på vår indre stemme.
 • Mot til å stå for det vi tror er riktig.
 • Si sannheten om hva som er rettferdig.
 • Behandle andre og oss selv med respekt.

SELVSTENDIGHET

 • Trygg selvtillit.
 • Se og erkjenne virkeligheten.
 • Våge å være det sanne jeg.
 • Ta avgjørelser uten unødig påvirkning.
 • Stå på egen grunn.

SINNSRO

 • Fred i sjelen.
 • Følelse av velvære.
 • Være aksepterende og fleksibel.
 • Frigjøre oss fra sterke følelser som kan svekke oss.
 • Kontroll og balanse i livet.

SKJØNNHET

 • Følelse av undring og harmoni.
 • Åpne for det som fryder oss.
 • Føre til samhørighet.
 • Verdsette menneskers gode intensjoner.
 • Manifesteres gjennom vennlighet, orden og ynde.

STYRKE

 • Indre kraft til å motstå hva som kommer.
 • Evne til å holde ut.
 • Vokse når vi takler motgang.
 • Sterkere når vi velger mildhet og tålmodighet.
 • Erkjenne at lidelse er en del av våre liv.