RAUSHET

 • Med oppriktighet og glede gi noe som har verdi for oss.
 • Tid til å lytte, verdsette, snakke og behandle med respekt.
 • Behandle andre med samme åpenhet som du forventer av andre.
 • Oppmerksom og omtenksomt dele med andre.
 • Verdsette at andre vil gi til oss.

RESPEKT

 • Holding til oss selv og andre som verdifulle mennesker.
 • Omsorg for den enkeltes verdighet.
 • Vis respekt med ord og tone.
 • Respekt for mennesker, livet og jorden.
 • Kilde til forståelse og utvikling.

RETTFERDIGHET

 • Beskytte alles rettigheter og forsvare rettferdighet.
 • Det å være rettskaffen i det vi foretar oss.
 • Se etter sannheten, ikke bøye av for andres dom eller oppfatning.
 • Rydde opp i problemer, ta rettferdige avgjørelser ansikt til ansikt.
 • Når vi begår feil, er vi ærlige og gjør det godt igjen.

RIMELIGHET

 • Behandle andre rettferdig.
 • Lytte til andres synspunkter og behov.
 • Beskytte andres rettigheter.
 • Styrke andre.
 • Involvere mennesker rundt oss.