ØMHET

  • Vise gode følelser.
  • Våge å være nær.
  • Tillitsfull.
  • Være åpen for nære relasjoner.
  • Vise godhet.