OPTIMISME

  • Ha positiv og munter holdning.
  • Tenke at det er håp.
  • Tro at godhet seirer over ondskap
  • Ta imot utfordringer med tillit og vitalitet.
  • Løse problemer, ikke skape dem.

ORDEN

  • Skape harmoni i oss selv og våre omgivelser.
  • Ha fast plass for ting og oppbevaring.
  • Ikke samle på rot.
  • Ryddighet også i våre tanker.
  • Vi er fokuserte og målbevisste.