NÆRHET

  • Være åpen for andre.
  • Våge å vise følelser.
  • Være en god lytter.
  • Vise empati.
  • Uttrykke kjærlighet.