MEDFØLELSE

 • Empati for de som lever vanskelige liv.
 • Forståelse og omsorg.
 • Søke å forstå.
 • Nærvær som får folk til å kjenne at de ikke er alene.
 • Gjøre andre sterke og ikke overta kontroll.

MEDMENNESKELIGHET

 • Omsorg til mennesker og om fremtiden.
 • Erkjenne at mennesket er enestående og uerstattelig.
 • Anerkjenne rase og kjønn.
 • Sette oss i andres sted og opptatt ve og vel.
 • Tjene andre. Det er ingen “dem”, bare “oss”.

MOT

 • Besluttsomhet
 • Å omfavne livet.
 • Gi støtte til neste skritt.
 • Møte motgang med tillit.
 • Akseptere sannheten og reise oss etter feiltrinn.

MUNTERHET

 • Se livet fra dets lyse side.
 • Fornemme det gode i alt som skjer.
 • Positiv holdning av optimisme.
 • Tillit til at det går bra.
 • Spre glede.

MÅLBEVISSTHET

 • Oppmerksom på det gode vi ønsker å oppnå.
 • Å ville mennesker vel og arbeide for det,
 • Fokus på målet.
 • Tro at vi klarer å gjøre verden litt bedre.
 • Tillit til at vi greier å gjennomføre det vi bestemmer.