LOJALITET

  • Forpliktelse overfor menneskene og idealene som vi bryr oss om.
  • Lojalitet i gode og dårlige tider.
  • Prøver å forstå om noen skuffer oss.
  • Investerer i våre medmennesker og gjør det som trengs for at de skal vokse og være sterke
  • Trofast mot det vi vet er riktig.