IDEALISME

 • Visjon om det mulige og umulige.
 • Drivkraft til å gjøre en forskjell.
 • Lidenskap for det meningsfulle i livet.
 • Tro på menneskets endringskraft.
 • Våge å ha store drømmer og agere deretter.

INITIATIV

 • Kreativ handling.
 • Formidle dristige, nye ideer.
 • Finne nye måter å løse problemer på.
 • Stole på oss selv og ta ansvar.
 • Ta utfordringer med entusiasme.

INTEGRITET

 • Stå for det vi mener er riktig.
 • Tro mot våre idealer og etterleve verdier.
 • Holder avtaler.
 • Verdsette utfordringer.
 • Utøve rettferdighet.