HENGIVENHET

 • Engasjere oss i noe av stor betydning for oss.
 • Fokusere viktige ting i livet.
 • Helhjertet engasjement.
 • Bry oss om hverandre.
 • Gi alt vi har – og alt vi er.

HENSYNSFULL

 • Oppmerksom på andres behov.
 • Ta omtenksomme avgjørelser.
 • Snakke med mildhet og taktfullhet.
 • Reflektere over resultatene av våre valg.
 • Bidra til andres lykke.

HJELPSOMHET

 • Gjøre nyttige ting for andre.
 • Hjelpe folk med ting de ikke kan gjøre selv.
 • Mot til å be om hjelp.
 • Bedre andres liv.
 • Tid til å reflektere over hva folk virkelig trenger.

HØFLIGHET

 • Behandle andre med respekt.
 • Vise folk at vi respekterer og verdsetter dem.
 • Anmode, ikke kreve.
 • Lytte når andre snakker.
 • Vise at vi bryr oss og at de er betydningsfulle.

HÅP

 • Se mot fremtiden med tillit og tro.
 • Møte motgang med optimisme.
 • Vilje til å leve fullt og helt.
 • Mot til å fortsette.
 • Gir tro på å prøve igjen og igjen.