GAVMILDHET

 • Å gi noe til andre som er av verdi for oss.
 • Dele av det vi har.
 • La andre gi til oss.
 • Skape oppmerksomhet til folk rundt oss.
 • Gi med glede.

GLEDE

 • Dyp følelse av velvære.
 • Kilde til fred og lykke.
 • Fører til humør.
 • Skaper verdsettelse og tilfredshet.
 • Vedvarende følelse at alt er bra.

GLØD

 • Lidenskap for et formål vi verdsetter høyt.
 • Virkeliggjøre det som er mulig med iver og entusiasme.
 • Være for noe og løse oppgaver med glede.
 • Tjene en sak som vi tror er sann og ekte.
 • Inspirere vår overbevisning.

GODHET

 • Omsorg og medfølelse.
 • Omtanke for andres velferd.
 • Varme og vennlighet – og klare til å hjelpe.
 • Kjærlighet.
 • Ta vare på egen helse og jorden vi låner.