FLEKSIBILITET

 • Å tilpasse og forandre seg under livets skiftende omstendigheter.
 • Gjøre valg og se utfordringer og muligheter i det som skjer rundt oss.
 • Møte utfordringer med fleksibilitet, styrke og tillit når det uventede skjer.
 • Vilje til å endre vaner og gjør ting på nye måter.
 • Vilje til å vokse og ønsker overraskelser velkommen

FLID

 • Gjøre det som trengs – med omsorg, fokus og årvåkenhet
 • Ville lykkes
 • Vilje til det fremragende
 • Ivareta relasjoner med glede og engasjement
 • Tilfredsstillelse for vårt indre liv

FORSTÅELSE

 • Medfølelse.
 • Hjelpe mennesker med vår forståelse.
 • Innsikt i tanker og følelser.
 • Søke å forstå mennesker.
 • Være oppmerksom overfor medmennesker.

FREDFULL

 • Indre fred og ro.
 • Følelse av harmoni.
 • Fravær av stress.
 • Kontroll av sinne.
 • Inspirere til fred i egne liv.