EMPATI

 • Anerkjenne de kvaliteter livets viktige seremonier gir oss.
 • Delta i andres liv og sette oss inn i andres situasjoner og forstå hva mennesker erfarer.
 • Bli dypt oppmerksom på tanker og følelser med en deltakelse slik at andre får større klarhet i egne tanker.
 • Beskytte oss mot fordommer, klandring og dømming som splitter mennesker.
 • Inspirere til å gjøre gode ting for gode liv – umistelig avhengige av hverandre.

ENGASJEMENT

 • Bry seg inderlig om en person, et mål eller en overbevisning. Det vi som humanister vil, går vi helhjertet inn for.
 • Sette mål om at mennesker skal leve gode liv og vi løfter dem og holder dem.
 • Gjøre en ekstra innsats for humane verdier.
 • Være trofaste i våre relasjoner og bidra til å løse problemer.
 • Styrke vår indre integritet og øker evnen vår som humanister til å bære ansvar og respekt for mennesket.

ENHET

 • Gir styrke og fører mennesker sammen.
 • Forbund med mennesker og alt liv.
 • Frir oss fra splittelse og fordommer.
 • Fører til fred og overvinner frykt.
 • Oppstår når vi verdsetter mennesker og familien.

ENKELHET

 • Tilfreds med livet.
 • Oppmerksomme på hva som er viktig i livet.
 • Verdsetter dem vi elsker.
 • Frigjørelse fra overdrivelser.
 • Gleder oss over små ting i nuet.

ENTUSIASME

 • Sette pris på det vi har og hva vi har oppnådd.
 • Åpne for livet og for undring.
 • Gjøre våre oppgaver helhjertet.
 • Se glede i humor.
 • Leve nå og for nye generasjoner.