BESLUTTSOMHET

  • Ta avgjørelser med bestemthet.
  • Ha mot og evne til å skjelne viktighet.
  • Mot til handlingskraft.
  • Er tilfreds med beslutninger.
  • Valg ut fra humanistiske verdier som respekt og verdighet.