ÆRBØDIGHET

 • Bevisst menneskers nærvær.
 • Erkjenne at livet er dyrebart.
 • Åpen for andre mennesker.
 • Forvalte jorden med respekt.
 • Verdsette alt liv.

ÆRE

 • Respektere det vi vet er riktig.
 • Leve opp til det vi mener er sant.
 • Bruke våre evner til noe meningsfylt.
 • Omsette ord til handling.
 • Behandle andre med verdighet.

ÆREFRYKT

 • Respekt for livet.
 • Ydmyk for andres meninger.
 • Verdsette samhørighet.
 • Hver og en av oss er unike.
 • Fremme det gode potensialet i mennesket.

ÆRLIGHET

 • Være sannferdig og ekte.
 • Er tilfredse og trygge på oss selv.
 • Ikke overdrive for å imponere.
 • Holde det vi lover.
 • Være den vi er.