ÅPENHET

  • Er ærlige, tydelige og oppriktige.
  • Dele hvem vi er og hva vi føler uten å forestille oss.
  • Vilje til å overveie nye ideer og lytte til andre med et åpent sinn.
  • Ha åpen agenda og være interessert i å skape oppriktig kontakt.
  • Lytte med nysgjerrighet og være åpne og mottakelige.