AKSEPT

 • Gripe livet på dets egne betingelser.
 • Møte sannhet med ærlighet.
 • Anerkjenne andre og seg selv for egenskaper vi har.
 • Ikke dømme og kritisere det vi ikke har kontroll over.
 • Akseptere seg selv.

ANERKJENNELSE

 • Verdsette det gode i livet.
 • Være takknemlige.
 • Verdsette mennesker og læring.
 • Anerkjenne og gi anerkjennelse til andre.
 • Viktig fordi vi, som mennesker, er avhengige av hverandre.

ANSVAR

 • Gjøre det vi lover og alltid gjøre vårt beste.
 • Vilje til å stå til ansvar for våre valg.
 • Påta oss oppgaver med engasjement og pålitelighet.
 • Ha forståelse og skille mellom hva som er vårt og andres ansvar.
 • Gi respons på en god måte.