Troshumanisme – en ny tanke

Våre humanistiske grunnverdier er menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar, rettferdighet, dialog og demokrati. Vi støtter en sekulær (ikke-religiøs) statsmakt, har et positivt menneskesyn og vår visjon fremmer raushet som en grunnleggende tilnærming for å skape et bedre samfunn.

Anerkjennelse

Som en del av denne rause visjonen tror vi på, og jobber for, et samfunn med disse verdiene – uavhengig av folks kulturelle bakgrunn, legning og tro. Vi anerkjenner alle humanister – troende så vel som undrende og ikke-troende.

Den ene

Berikelse

Mange av våre medlemmer er troshumanister. Det betyr at de har en religiøs tilknytning eller bakgrunn, men der deres etiske kompass og verdigrunnlag ligger i humanismen. For troshumanisten blir en ens bakgrunn en personlig og meningsbærende merverdi som vi tenker er en berikelse.

Felles forståelse

Som en nasjonal bevegelse er Humanistene et livssynsfellesskap, som betyr at vi har en felles forståelse for hvilke verdier vi bør leve etter. Og vi mener at humanismen rommer alle som selv anser seg som humanister. Fordi som humanister er det aller viktigste å tro på og jobbe for de humanistiske grunnverdiene.

I Humanistene er vi enige om hvilke verdier vi skal leve etter og hvilke verdier vi ønsker mer av i samfunnet vårt. Utover dette er det rom for hver enkelt av oss å finne mening og leve slik en selv ønsker.

Life is like a box of chocolate

Raus tilnærming

Med raushet som tilnærming ønsker vi å være en samlende og positiv kraft i samfunnet. Vi er opptatt av det som forener oss, som skaper positiv endring og som åpner nye muligheter. Det er for mye «oss-mot-dem»-tankegang i verden – her vil vi være en motkraft, og derfor er vi for langt mer enn vi er mot!

Kan vi forandre verden – sammen?

Humanismen åpner en fantastisk mulighet for fellesskap som er spennende og fascinerende. Tenk om tvilerne, troshumanistene, ateistene og alle andre humanister stod sammen for et rausere samfunn? Tenk hvilken positiv kraft vi kunne bli i verden om vi klarte å forene oss?

Fyller hele hjertet

Publisert 15. juni 2021
Ill.: Björg Thorhallsdottir