Hvordan kan vi voksne hjelpe?

En hverdag uten skole og fritidsaktiviteter er fremmed for mange barn og unge. Hvordan kan vi voksne hjelpe de med å håndtere denne tiden? Nestleder Victoria i UngHjelp har skrevet et gjesteinnlegg med viktige råd og tips.

Vanskelige følelser

Vi er inne i en periode som oppleves vanskelig og uforutsigbar for de aller fleste av oss. For barn og unge kan dagene uten skole, fritidsaktiviteter og vennetreff virke lange og kjedelige. Noen kjenner kanskje også litt ekstra på vonde tanker og følelser, som ensomhet og usikkerhet. Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og unge gjennom denne tiden?

Få frisk luft

Det er viktig at vi prøver å finne ting å gjøre som er bra for oss. En daglig tur i skog og mark er ypperlig for å klarne hodet. Personlig merker jeg at frisk luft er viktig for at jeg skal ha det bra med meg selv.

Vær sosial

De fleste av oss har behov for å omgås med andre. Heldigvis finnes det digitale møteplasser. Det gjør det mulig å være sosial med venner og familie, selv når vi ikke kan treffes fysisk. Barn og unge har ofte god kjennskap til ulike sosiale plattformer og vi bør oppfordre de unge til å møtes jevnlig i den digitale sfære.

Snakk om det som er vanskelig

Vi må huske å ta vare på oss selv og vår psykiske helse i vanskelige perioder. Det er viktig at vi snakker om vonde tanker og følelser som oppstår. Mange barn og unge opplever at de personene de snakker med til vanlig, som lærer, helsesøster og psykolog, ikke er like tilgjengelige som før. Selv om foreldre er viktige samtalepartnere, er det av og til lettere for barna å snakke med noen utenforstående.

Ta kontakt med UngHjelp

UngHjelp er en organisasjon som jobber for psykisk helse blant barn og unge. Vi har en anonym chattetjeneste som har åpent hver tirsdag, torsdag og søndag fra kl. 20.00-22.00. På UngHjelp kan barn og unge snakke om alt de måtte ha på hjertet.

Jeg håper alle sammen har det bra og at dere tar godt vare på hverandre i denne tiden!

Hilsen Victoria
nestleder i UngHjelp


Publisert april 2020.