Terror mot tro og livssyn angår alle

Terror angår oss alle. Fordi ekstreme holdninger fører til ekstreme handlinger. Som terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 og i New Zealand 15. mars 2019. For disse forferdelige handlingene kom ikke utenfra, de kom fra holdninger vår egne, fra folk midt iblant oss. Holdninger som sier at det er et problem at mennesker har forskjellig tro, livssyn, meninger og hudfarge. Holdninger som skaper konspirasjonsteorier, hvor fakta ikke lenger teller og ekstreme handlinger skapes.

Ikke «oss» og «dem», men «vi»

Det er ikke sånn vi skal ha det. Vi vil ikke ha et land som er delt inn i «oss» og «dem». Vi vil ha et «vi» – et trygt og rikt fellesskap som fokuserer muligheter heller enn forskjelligheter. Oslo har for eksempel mer enn 200 ulike nasjonaliteter, Tromsø mer enn 150. Slik fargerik mangfold av talent, kunnskap og kultur er jo en unik mulighet for å fremelske toleranse, raushet og likeverd. Det vi humanister og svært mange andre ønsker, er at alle skal ha like muligheter til å leve forskjellige liv i vårt fellesskap. Vår kamp mot hat og ekstremisme må aldri stoppe – likegyldighet og avmakt må aldri få seire. Det er sammen at vi står sterkere.

Frihet

Den viktigste kvaliteten i vårt samfunn er frihet – din, min og vår. Frihet til å være den man er, til å ytre seg, til å utøve sin religion, til å elske den man vil. Frihet til å ha like muligheter i sine forskjellige liv. Men skal jeg ha frihet, må også du ha frihet – og vi må begge akseptere andres frihet. Fordi frihet må aldri bli et privilegium for de utvalgte.

Fellesskap

Vi må ikke akseptere at folkegrupper generaliseres, diskrimineres og dømmes. Vi må jakte felles løsninger, bli enige på tvers av meninger, tanker og kulturer, og slik bygge et samfunn hvor vi kan leve trygt sammen. Der vi snakker med og ikke mot hverandre, der vi med nysgjerrighet prøver å forstå hverandre.

De vanskelige samtalene

Vi må ta samtalene, vi skal tåle debattene og vi skal oppfordre til dialog – også når det er vanskelig. Det er noen samfunnsmessige forhold i vårt eget land som fører til ekstreme holdninger og handlinger. Disse forsvinner ikke av seg selv. Det krever at vi ser på hvilke bakenforliggende utfordringer vi har i Norge som gir grobunn for disse holdningene, og gjør noe med dem.

Og når de ekstreme holdningene først har fått plass til å spire, da må vi ta debatten. Idèene må ut av mørket, de må opp i lyset og vi må finne felles løsninger. Det krever at vi er modige nok til å se våre meningsmotstandere i øynene og tåle den ubehageligheten det kan være å være uenig. Og hvem vet – kanskje er det spennende og viktige ting å lære der ute, for både deg og meg?

Vil du bli medlem i Humanistforbundet?
Du kan lese mer om hvordan du blir medlem her.
Hjertelig velkommen i humanistenes rekker!